POLITICA DE PRIVACITAT


Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades titularitat de Arquidoc Software S.L., amb l'objecte de ser tractades en la mesura en què fossin necessàries o convenients pel desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, d'informació i publicitàries de tot tipus de productes i de serveis, propis i aliens.

En qualsevol moment vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant una comunicació escrita dirigida a la seu de la Societat situada al carrer PARE ROCA núm. 04_17800 OLOT. Girona, o bé per correu electrònic a la nostra adreça: info@arquidoc.net

L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a Arquidoc Software S.L. per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. També implica l'autorització expressa  per a incorporar el nom del arxiu del projecte, el municipi i província al llistat públic de Últimes Memòries Creades.


L'enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina implica el consentiment exprés i inequívoc per tractar les seves dades de caràcter personal en els termes exposats a la present Política de Privacitat.

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades:

D'acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic APROVADA pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades personals, li informem que la seva adreça de correu electrònic forma part del fitxer automatitzat: ARQUIDOC SUBSCRIPCIONS

Que compleix amb les mesures i nivells de seguretat exigits per la llei. Vostè té dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Aquest fitxer és propietat de Arquidoc Software S.L. carrer PARE ROCA núm. 04_ 17800 OLOT. Girona.

Conforme a la normativa vigent actual, vostè té el dret a oposar-se que les seves dades personals s'utilitzin per a enviaments, amb la finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. Si és així, li preguem notifiqui la seva intenció per qualsevol d'aquests mètodes:

- Per carta a la nostra adreça:  ARQUIDOC SOFTWARE SL carrer PARE ROCA NÚM. 04_ 17800 OLOT. Girona.

- Per correu electrònic,amb Assumpte BAIXA a la nostra adreça: info@arquidoc.net

Arquidoc Software S.L. li remetrà una confirmació i deixarà de remetre-li comunicacions. Qualsevol modificació de les seves dades haurà de comunicar-la a l'adreça de Arquidoc Software S.L..