Email:

Gràcies al EDITOR DE MEMÒRIES crearàs de forma ràpida i còmoda la memòria del projecte i podràs exportar-la a arxius pdf/doc, estalviant temps, diners i possibles errors. L'EDITOR DE MEMÒRIES et permet la gestió ràpida dels conceptes del CTE, amb una consulta dels condicionants i els paràmetres segons la tipologia i situació del teu projecte.

Obtener Adobe Flash Player

  REGISTRA'T I ACCEDEIX A LA DEMOÚLTIMES MEMÒRIES CREADES  

29/11/2021 - CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES | Demo, Barcelona

29/11/2021 - REFORMA CA L'ESQUELLÓ | Demo, Barcelona

29/11/2021 - Proyecto de reforma de una vivienda unifamiliar aislada en Mijas | Mijas, Málaga

26/11/2021 - SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA TEULADA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA (EAPC) A REUS, EN EL CENTRE DE FORMACIÓ I ESTUDIS AGRORURALS (CFEA) | Reus, Tarragona

Disponibles: Protecció enfront a la exposició al radó i Estalvi d’energia (HE 2019)...... en cas de dubtes per actualitzar memòries ja existents podeu consultar per correu a info@arquidoc.net Recomanem als nous usuaris que provin l’Editor per a conèixer amb detall les seves expectatives. Recordem que la memòria constructiva només s’ha activat fins a MC 2 Sistema estructural Amb l'Editor es pot redactar memòries per a projectes de reformes, ampliacions i canvis d'ús en edificis existents. Per actualitzar algun punt en un arxiu creat abans d’aquesta actualització, consultar a PREGUNTES FREQÜENTS “Tinc començada una memòria, què puc fer per treballar sobre la última versió de l'Editor?”
Arquidoc Software © Creat per Optalia Dissenyada per Imma Casals