Email:

Preguntes freqüents

 

El preu és a la pestanya "ELS MEUS CRÈDITS". No te el mateix preu una memòria d’un projecte unifamiliar que d’un bloc de pisos, per això el que es compra són crèdits o punts que després es bescanvien per memòries.

Una memòria unifamiliar val 2 crèdits i una de qualsevol tipus d’edifici 3 crèdits. L’import dels crèdits depèn de la quantitat comprada, tenen un preu més reduït com més en compris. Així l’import màxim de la memòria d’un habitatge unifamiliar és de 44 eu (2 crèdits) i d’un habitatge plurifamiliar o de qualsevol tipus d’edifici 66 eu (3 crèdits)

Els paquets de crèdits (T2 a T12) tenen una durada de dos anys i fins al seu venciment es podrà crear una memòria unifamiliar per 2 crèdits i una dels “altres edificis” per 3 crèdits.


El pagament mitjançant targeta de crèdit sempre és per avançat comprant "crèdits" que es canvien per memòries. Els paquets de crèdits (T2 a T12) tenen una durada de dos anys i fins al seu venciment es podrà crear una memòria unifamiliar per 2 crèdits i una dels “altres edificis” per 3 crèdits.


Per provar l'Editor només cal validar el registre omplint les dades que apareixen a la pestanya “INICI/REGISTRE”.

Una vegada validat des de la pantalla de "LES MEVES MEMÒRIES" amb el botonet de "Consumir prova" podràs crear una memòria de prova totalment gratuïta amb les següents limitacions: no pots triar el municipi ni tampoc generar documents en format word, només els podràs generar en pdf


Les pantalles de l'Editor es comanden des de l'índex que es desplega al clicar a sobre del triangles que hi ha abans de cada títol.

Sempre que un triangle assenyala cap a la dreta permet desplegar una part de l'índex i seleccionar el títol on es vol treballar

 


A sota es pot observar la imatge de la pestanya de les "meves memòries", on per a una memòria de prova apareixen les icones que permeten:

1- Copiar les dades introduïdes a la demo a una memòria comprada

2- Descarregar en word (està desactivada)

3- Descarregar en pdf

4- Editar la memòria

5- Descarregar la memòria al nostre ordinador

6- Esborrar la memòria

Llista projectes


Aquest llistat es va actualitzant periòdicament, el llistat inicial és la versió ampliada de l’OCT del COAC del novembre 2012.

La darrera actualització és del 12/01/2020


 

A l’Editor es defineixen les prestacions de l’edifici i es justifica el compliment de la normativa d’aplicació pel que NO CAL incorporar les fitxes justificatives.

A nivell de projecte bàsic només queden pendents de justificar el residus d’obra i en tot cas el decret de Telecomunicacions dels que ja es disposen de fitxes i aplicacions.

La relació de prestacions i justificacions que contempla l’Editor és la següent:

Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici

Usos (habitabilitat)

Seguretat estructural

DB-SE-AE Accions en l'edificació

NCSE - Construcció Sismoresistent

Seguretat en cas d’incendi

SI-Incendis

Seguretat d’utilització i accessibilitat

Risc de caigudes

Risc d’impactes o d’enganxades

Risc d’immobilització en recintes tancats

Risc causat per il·luminació inadequada

Risc causat per situacions amb alta ocupació

Risc d’ofegament

Risc causat per vehicles en moviment

Risc causat per l’acció del llamp

Condicions d’accessibilitat

Salubritat

HS 1 Protecció contra humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministra d'aigua

HS 5 Evacuació d'aigües


Sempre es treballa amb la última versió de l’Editor, encara que hi pot haver camps de la memòria (el text per defecte que dóna l’aplicació) que s’hagin corregit o millorat, que mai s’actualitzen de manera automàtica per no afectar el treball realitzat per l’usuari

En cas de que es vulgui assignar a algun camp el valor per defecte de la versió actual de l'Editor s’ha de recarregar manualment fent-ho tal com s’indica a continuació:

Faci clic a sobre el nom del camp (Text en l'exemple gràfic)

Apareixerà una icona de fletxes verdes com es veu a la imatge

Faci clic a la icona i el valor del camp es recarrega automàticament

Aquesta operació no es pot DESFER anul·larà tot el que l'usuari hagi modificat


El camps de la memòria que prenen un valor per defecte o s'inicialitzen automàticament al crear la memòria, es poden recarregar per tal d'assignar el valor per defecte de la versió actual de l'Editor

Aquesta funció pot tenir interès per a recarregar camps amb un valor correcte (per errors corregits). També pels camps editables en cas de que l'usuari hagi modificat els seus valors i vulgui recuperar els valors originals.

Per recarregar un valor segueixi aquests passos:

Faci clic a sobre el nom del camp (a l'exemple, Amplada Lliure)

Apareixerà una icona com es veu a la imatge

Faci clic a la icona i el valor del camp es recarrega automàticament


Nova actualització, del 24 de maig, del llistat de Normativa Recomanem als nous usuaris que provin l’Editor per a conèixer amb detall les seves expectatives. Recordem que la memòria constructiva s’ha activat fins a MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny Amb l'Editor es pot redactar memòries per a projectes de reformes, ampliacions i canvis d'ús en edificis existents. Per actualitzar algun punt en un arxiu creat abans d’aquesta actualització, consultar a PREGUNTES FREQÜENTS “Tinc començada una memòria, què puc fer per treballar sobre la última versió de l'Editor?”
Arquidoc Software © Creat per Optalia Dissenyada per Imma Casals